+45 30 48 07 29 | info@bornenesunivers.dk

Om Børnenes Univers

Personlig udvikling

I Børnenes Univers har vi stor fokus på børnenes motoriskeudvikling, nærværd og robusthed.

Det er vigtigt for os, at der er en god normering og tid til at udvikle og udfordre alle børn fra den udviklingszone de måtte være på. Det er vigtig for os, at der er tid til at se og anderkende hvert enkelt barn.

Robusthed handler som at klæde barnet så godt på som overhovedet muligt, at at klare hverdagen blandt andre på bedste vis. Dette gør vi igennem alsidig personlig udvikling:

 • At lære barnet at sige fra over for andre
 • At lære barnet vente på tur
 • At barnets følelser er ok
 • At lære barnet at løse små konflikter og håndtere dem
 • At være selvhjulpen i forhold til alder

Motorik

Motorik udvikling er ligeledes et af vores nøgleord. Det er så vigtigt, at børn er bevidst om deres kroppe og dens funktioner. At arme og fødder kan arbejde sammen og hver for sig. At man får udviklet en rigtig god kropsbevidsthed og man får stimuleret alle sanser.

Vi er dybt afhængige af vores sanser, for det er der igennem vi forholder os til den verden vi lever i. Gode muligheder for leg, udfoldelse og samvær er med til at styrke sanserne og give barnet et liv med glæde, energi og gå på mod.

 • Balancesansen – Den fortæller om vi sidder eller står og om vi har hovedet op eller ned
 • Følesansen – Mennesker føler med huden og dybere inde i kroppen. Når barnet føler med huden mærker det varme, kulde, berøring og smerte.
 • Muskel- og ledsansen – Den dybere liggende følesans, som fortæller om de dybere påvirkninger, der kommer udefra. F.eks. når barnet får et kram eller tages i hånden.

Masser af plads

I Børnenes Univers har vi indrettet et stort lokale med plads til bevægelse og motoriskudfoldelse. Vi kalder dette rum for tumlerummet.

Nærværd er at være tilstede, opmærksom og tæt på. Nærværd er tid til det enkelt barn og skaber tryghed og trivsel. Nærvær tager udgangspunkt i det, der sker i os og mellem os og er uendeligt vigtigt for vores trivsel sådan helt generelt. Helt kort betyder det, at give sin opmærksomhed til det man laver lige nu.

 • At vi som voksne omkring børnene, har tid til at se og høre barnet.
 • At vi er anerkender over for barnet og at vi sætter os ind i barnets følelser
 • At der er tid til et kram eller plads på et lår, hvis et barn måtte have brug for dette
 • At vi fordyber os, så vi glemmer tid og sted

Åbningstider
Mandag – torsdag: 6:00 – 17:00
Fredag: 6:00 – 16:00

Hvert barn har individuelle tider, som aftales inden start. Udover søn- og helligedage er der ingen lukkedage i Børnenes Univers.

Under disse tre overskrifter kobler vi sociale kompetencer, sprogudvikling, natur og naturfænomener og kultureller udtryksformer og værdier

I Børnenes Univers er der et rigt dyreliv. Vi vil lære børnene at omgås dyr og drage omsorg for disse. Børnene lære hermed om, at der skal plejes og passes, og at dyrene skal have det godt.

Dyrene bruger vi i vores overordnet projekt ”Fra jord til bord”, hvor børnene bla. lære at ægget kommer ud af hønen. Børnene er med til at samle æggene ind fra hønsene og det giver rig mulighed for gode samtaler om, hvor fødevarerene kommer fra.

Vores kaniner, geder og grise skal også plejes og passe godt på. Sidst nævnte er ligeledes et led i vores projekt og børnene vil opleve at se en gris blive slagtet og hvilket mad der kommer fra en gris.

Vi ønsker at så, dyrke og høste frugt og grønt sammen med børnene, som også er med i projektet ”Fra jord til bord”.

Vores ude liv er også en vigtig del af institutionens koncept og vi bruger rigtig meget tid ude

Når børn har mulighed for at være i, sanse og opleve naturen på alle årstider, i forskelligt vejr og landskaber, styrkes deres sanseapparat og deres motoriske udfoldelse. Naturen er en enestående legeplads for både sind og krop. Når børn leger i naturen, får fantasien og samværet med andre børn spillerum, og børnene udfordres på mange planer både kropsligt og mentalt.

Naturen er en skattekiste af kundskab. I skov, på mark og ved strand har børnene mulighed for at hente førstehåndsindtryk om dyr, planter og materialer. De kan bygge, skabe og konstruere og udforske materialer og teknikker. Gennem vidende og medlevende voksne kan børnene få vigtige erfaringer, eksperimentere og hente masser af viden om naturfænomener og tekniske sammenhænge.

At bruge naturen som eksperimentarium og legerum danner grundlaget for en varig interesse, respekt og ansvarlighed for natur og miljø.