+45 30 48 07 29 | info@bornenesunivers.dk

Pædagogisk læringsplan

Alsidig personlig udvikling

Jeg kan lære
At sige fra overfor andre
At vente på tur
At mine følelser er ok
At håndtere hverdagens små udfordringer
At være selvhjulpen i forhold til min alder
At være bevidst om min egen krop og dens funktioner

Jeg øver mig ved
At omgås andre børn og voksne i institutionen
At sætte tegn og ord på egne følelser og handlinger
At være på tur i uvante omgivelser
At blive guidet og voksne fx i forbindelse med spisning og af- og påklædning

Børn udvikler sig i en omverden, der er lydhør og medlevende. De har brug for engagerede og anerkendende voksne, der lytter til og medudvikler børnenes drømme og ønsker. Børnene skal kunne mærke egne grænser, samtidig med at de skal kunne indgå som en social del af et større fællesskab, hvor de skal lære at tackle de følelser, der opstår.

Det kan være følelser som engagement, venskab og kærlighed men også ligegyldighed og konkurrence. Børnene har brug for at udfolde sig og afprøve sine potentialer. De har brug for at forfølge egne idéer i forhold til lege og aktiviteter, og at de voksne og børn, der er i institutionen ser og anerkender disse selvstændige idéer og initiativer.

Dette er med til at styrke selvværdet hos det enkelte barn. Vores institution skal gerne være et ”væksthus” for vore børns personlige udvikling, hvor det enkelte barn kan drømme om og tage hul på lovende muligheder i fremtiden sammen med andre børn og voksne.

Sociale kompetencer

Jeg kan lære
At deltage i en leg med flere børn
At sætte ord og tegn på andres følelser og handlinger og respektere disse
At udsætte egne behov (i forhold til min alder)
At tage hensigtsmæssig kontakt til andre – både børn og voksne
At møde andre med respekt

Jeg øver mig ved
At deltage i dagligdagens planlagte og spontane lege og aktiviteter
At blive guidet af voksne mens jeg er i samspil med de andre børn
At sige ”Hej” , ”Farvel”, ”Tak” og ”Tak for mad”

Social kompetence udvikles i fællesskab med andre mennesker i venskaber, grupper og kulturer. Sociale kompetencer er nøglen til fællesskabet, hvor børnene har mulighed for at udfolde sig – i leg, i samarbejde med andre om at løse opgaver og realisere drømme.

Det er i fællesskabet med andre, at børnene oplever styrke og betydning, og det er her, at der er adgang til at give og opnå anderkendelse. Børn skal i omsorg og respekt have mulighed for at udvikle konstruktive og nære relationer til andre mennesker.

Der skal være plads til at give udtryk for egne følelser og behov, samtidig med at børnene også forstår at andre har de samme behov.

Sproglig udvikling

Jeg kan lære
At bruge mit sprog som kommunikationsform
At løse problemer/konflikter ved hjælp af mit sprog
At bruge mit kropssprog
At udvide mit ordforråd

Jeg øver mig ved
At tale og kommunikere
At bruge rim og remser, højtlæsning, kropssprog og mimik
At lytte til de voksnes italesættelse af hverdagens handlinger og aktiviteter
At få hjælp fra de voksne til at løse enkle problemer og konflikter

Sprog skaber kontakt, og evnen til at bruge nuancerne i sproget støtter og fremmer forståelsen af og fra andre. Det er vigtigt at træne dialogen, så børn i fællesskabet kan tale, lytte, stille spørgsmål, give svar og være aktive i at planlægge fælles aktiviteter og projekter.

Børn har behov for at møde voksne mennesker, der lytter til dem med forståelse og anerkendelse, så de får mulighed for at udtrykke det, de er i tvivl om, glade for eller kede af, og så de frit kan lufte sine meninger, følelser og tanker.

Sproglige færdigheder er en indgangsdør til verden – en mulighed for at høste viden og erfaringer. Det er derfor vigtigt at støtte børnene i at sætte ord og begreber på de oplevelser, de har i dagligdagen.

Krop og bevægelse

Jeg kan lære
At bruge min krop på flere forskellige måder
At bruge mine sanser
At få en god kropsbevidsthed

Jeg øver mig ved
At gynge, trille, krybe, kravle, hoppe, løbe, gå, cykle og tumle
At gå på forskellige underlag og niveauer
At se, smage, føle, lytte og lugte
At snakke om og udforske kroppen og dens funktioner

Ved at styrke børns udvikling af motoriske færdigheder, styrke, udholdenhed og bevægelighed, styrkes også deres forudsætninger for at udvikle sig. Krop og bevægelse er ikke kun en fysiologisk, men også en sanselig adgang til verden.

Bevægelse baner vejen for at udforske, afprøve, nyde og forstå det fysiske såvel som det kulturelle miljø og naturen. Ved at bruge forskellige redskaber og materialer får børnene anledning til både at bruge og stimulere sin sanseverden.

Kropslighed er en del at det af være til stede i verden sammen med andre. Ved at få erfaring med forskellige former for acceptabel kropslig nærhed, bliver børnene bedre i stand til at sætte sine egne kropslige såvel som mentale grænser.

Naturen og naturfænomener

Jeg kan lære
At omgås dyr og drage omsorg for disse
Hvor grøntsager, kød og æg kommer fra
Om vind og vejr og årstidernes skiften
At bruge udearealet til udfoldelse på mange forskellige måder

Jeg øver mig ved
At bruge tid sammen med vores dyr
At så, dyrke og høste frugt og grønt
At se dyr blive slagtet
At være ude i al slags vejr
At tale om vind og vejr

Når børn har mulighed for at være i, sanse og opleve naturen på alle årstider, i forskelligt vejr og landskaber, styrkes også deres sanseapparat og deres motoriske udfoldelse. Naturen er en enestående legeplads for både sind og krop.

Når børn leger i naturen, får fantasien og samværet med andre spillerum, og børnene udfordres på mange planer både kropsligt og mentalt. Naturen er en skatkiste af kundskab. I skov, på mark og ved strand har børnene mulighed for at hente førstehåndsindtryk om dyr, planter og materialer. De kan bygge, skabe og konstruere og udforske materialer og teknikker.

Gennem vidende og medlevende voksne kan børnene få vigtige erfaringer, eksperimentere og hente masser af viden om naturfænomener og tekniske sammenhænge. At bruge naturen som eksperimentarium og legerum danner grundlaget for en varig interesse, respekt og ansvarlighed for natur og miljø.

Kulturelle udtryksformer og værdier

Jeg kan lære
Om højtider og traditioner
At benytte kulturelle tilbud såsom bibliotek, kirke, DGI-huset m.m.
At udfolde mig kreativt fx male, tegne, synge, lave teater, danse m.m.
At skabe noget indenfor de rammer, der bliver sat for mig af de voksne

Jeg øver mig ved
At gå i kirke og at fejre højtider i institutionen
At tage på tur til DGI-huset, biblioteket, plejehjem m.m.
At de voksne har øje for og giver mig plads til at udfolde mig kreativt både inde og ude
At deltage i sanglege og rytmiske aktiviteter

Børn har et klart blik for kulturelle udtryksformer. Jo mere varieret børn får lov at udfolde sig og jo flere kulturelle møder, de oplever, jo mere bredspektret bliver også deres opfattelse af såvel verden, andre mennesker, som deres egne muligheder og potentialer.

Gennem oplevelser af kunst og kultur får børn inspiration til selv at lege, omforme og eksperimentere med de udtryk, de møder. Forudsætningen for denne skabelsesproces er naturligvis, at børnene har mulighed for – rum og tid til at udfolde sig på egne betingelser – både når det handler om pladskrævende eller støjende og om mere rolige aktiviteter, der kræver fordybelse.