+45 30 48 07 29 | info@bornenesunivers.dk

Vuggestuen i Børnenes Univers

Vores vuggestue er for børn i alderen 8 mdr til 2 år og 11 mdr. Vuggestuen har deres eget lokale, hvor der kan skabes ro og tryghed.

Motoriskudvikling

I vuggestuen støtter og guider vi børnene til god motoriskudvikling. Lige fra maveliggende til de første skridt og senere til en god kropsbevidsthed, som er meget vigtig for børns evne til indlæring. Børnene har fri adgang til vores tumlerum.

Sprogstimulering

I vuggestuen styrkes børnenes sprogkundskaber ved at være sammen med børn i forskellige aldre. Vi støtter barnet i deres sprogudvikling og sætter ord på handling og følelser ved anderkende pædagogik.

Udeliv

Børnenes i vuggestuen er med ude hver dag. De er med til at passe på vores dyr, hente æg eller gøre rent ved dem. De er med på legepladsen, det omfang de formår og de er med på ture.

Sociale kompetencer

Vi styrker børnenes sociale kompetencer til både børn og voksne og vi guider den til at opsøge den gode kontakt.

Kravlegården
Det første sted dit barn skal være i Børnenes Univers er “Kravlegården”. Kralvegården er for de allermindste børn, der starter i vuggestuen. Her er der ro, nærværd og tid til at skabe tryghed for det enkelte barn. Barnet er her indtil det viser tydelige tegn på tryghed og at barnet er klar til at komme videre i rød gruppe.

Rød gruppe
Rød gruppe er den yngste del af vuggestuen. Aldersmæssigt er børnene i gruppen fra 0-2 år. I denne gruppe arbejder vi med tegn til tale, selvhjulpenhed ved måltiderne, grovmotorikken og de første ord. Gruppens aktiviteter er udarbejde til deres udviklingszone og alder, så alle bliver udfordret og stimuleret.

Grøn gruppe
Grøn gruppe er ældstedelen af vuggestuen. Børnene rykker op fra rød til grøn gruppe, når de er ca. 2 år. Her bliver forventinger og udfordringer større. Hjælp til selvhjælp bliver krævet og udelivet bliver en større del af børnenes hverdag.